ik heb gestemd voor “Modi”.

Waarom “Modi”

Grote persoonlijkheden worden concepten.

Twee aparte foto ‘ s presenteren zich aan het onderzoekende oog: de persoon en het concept. Vishnu Sharma de vernederd en verbannen Minister-president van Nanda, Narendranath de agnost , Mohan Das Karam Chand, de advocaat, Vallabai Jhaverbhai Patel de boeren leider en later op de succesvolle advocaat zijn één beeld; het concept “Chanakya”, “Vivekananda”, “Gandhi” en “Sardar” zijn iets heel anders.

Er is gevaar in deze vormen van begrippen, want het is vaak onrechtvaardig naar de persoon; een rigide concept neemt de plaats in van een rijk leven. Er is iets eenzijdige over een concept voor het leidt gemakkelijk tot verkeerde conclusies over de persoon. Aan de andere kant, het is alleen de heel grote wie tijd eert met deze trans-formatie (van persoon tot concept) en ons respect te wijten is aan beide; te meer wanneer de transformatie gebeurt wanneer de persoon in leven is en inspireert een heel land als geografisch uitgestrekt en divers als India, dat is het Bharat.

Als we streven naar het vergroten van onze kennis en het versterken van ons zal door de beschouwing van de grote voorbeelden, moeten we twee dingen onze eigen. In de eerste plaats, de kennis van de man kreeg van zijn daden en woorden, en, anderzijds, de waardering van het concept in verband met zijn naam. Het resultaat van dit onderzoek zal in het algemeen dat de mens groeit groter in onze ogen, en het concept in verband met zijn naam verandert.

Voor onze eigen winst die we moeten nemen, een persoonlijke houding ten opzichte van de grote hoop dat Narendra Modi, de man heeft ingeroepen.
Voor degenen die noch komen in het persoonlijke contact, noch zelfs gezien hebben Narendra Damodardas Modi, zoals mij, de afstandelijkheid maakt hem tot een abstractie, maar aan te raken en hij wordt een manifestatie van Vairagya (kalmte) en Stevigheid. Maar hij roept ons om aan te nemen dat de persoonlijke houding ten opzichte van zichzelf, omdat er sluimert onder de oppervlakte van de hete passie voor het land, de Bharat Mata en de aangetoonde zal leiden en doen wat nodig is om te redden van de ‘Indiase beschaving’ van innerlijke desintegratie, in het huidige klimaat van crass hedonisme, intellectuele slaafsheid, moreel cynisme & self minachting, waar hebben we verspild afstand de onbetaalbare erfenis van onze tradities nagelaten om ons door onze voorouders en hebben een vreemde toestand van zelf-ballingschap in dat personen zoals mij vinden onszelf als vluchtelingen in ons eigen huis.
Narendra Modi typeert in zijn hoofd en hart het voortdurend leven van Bharat Mata ‘ s grootste gewijd zonen en dochters, en de continuïteit van de ‘Indiase beschaving’ zelf; waarvan de voortgang en/of de richting werd bepaald meer dan vijfduizend jaar geleden. We zijn een product van deze en wij schrijven u in de onvoltooide tekst; het leven is en hoewel gehavend en gekneusd door de krachten van de geschiedenis, heeft niet zichzelf gesloten is, net als andere beschavingen.
Vandaar dat we niet zullen toestaan dat Narendra Modi te worden slechts een enkele versteende concept, een eenzijdige dogmatist, maar wij zullen trachten in hem en van hem leren, in een duidelijke vorm, de Sanatana (oude) en nog Nitya-Nutana (voor eeuwig hedendaagse) ‘Idee van India, dat is het Bharat’ en ook de persoonlijkheid van de man, Narendra Modi.
Zij, in verkorte vorm zijn :-
1. Over ons land Bharat. Asetuhimachalaparyanta – het land van de oceanen in het Zuiden van de Himalaya in het Noorden – is niet slechts een fysieke entiteit, alleen maar aarde, bergen, rivieren en valleien. Het is een spirituele mantra, een ziel, een kracht van de geest en zelfs een godheid. Het betekent gelegenheid voor zelfrijzende en voor de service, niet alleen om de rest van de mensheid, maar ook voor andere creaties – bezield en onbezield-. Dit mantraimbued het uitgestrekte domein van de natuur met haar eigen soevereine geest, die niet werd gedomineerd door de man. De dieren, de vogels, de rivieren, de bergen, de oceanen, de lucht, de goden en godinnen leven in de heilige nabijheid met elkaar, die hun heiligheid, niet van ‘God’ ergens boven, maar van de goddelijke element dat inherent is aan hun relatie. Het was door het venster van deze overtuigingen die we voor het eerst aangesloten onszelf met het land, de natuur en het universum, en het zelf binnen. Het was vanaf de samenvloeiing van dit ‘zelf’ en ‘de ander’ die een extra-gewone set van diepe inzichten over het leven en het menselijk bestaan zijn gekomen, bepaalt de contouren van wat is “de Indiase Beschaving”.
2. Narendra Modi. In een recente ‘FWD’ ik had ontvangen, onlangs schreef iemand:
M -Beheer, Massa leider
O – Organisatorische vaardigheden, Oratorium
D – Toewijding, De Ontwikkeling, De
I-Integriteit, Innerlijke kracht, Indiase (zoon van de bodem)
Wat Narendra Modi heeft gestaan voor en tot nu toe heeft bereikt is er iets aan de gedegradeerd, gehavend (gedegradeerd en gehavend door Macaulayism, Marxisme, Nehruvianism, Pseudo-Secularisme, dynastieke regel …..) en de zelf-twijfel hedendaagse Indiase, niet ongelijk aan de aanmaning ontvangen door Arjuna van Heer Krishna (Bhagawad Gita, II-2): “klaibyam masma gamah partha, naitat tvayy upapadyate, ksudram hrdaya-daurbalyam , tyaktvottistha parantapa [VERTALING : “O zoon van Prtha, geef niet toe aan deze onterende impotentie. Het niet tot u.